irimibanner2

Vi undersöker din text och letar efter mer eller mindre uppenbara fel. De vanligaste felen vi åtgärdar är stavfel, grammatikfel, upprepningar av ord och felaktig interpunktion. Vi låter utgångstexten i övrigt vara orörd. Den här tjänsten är utmärkt för dokument som har granskats av andra personer men behöver en sista obarmhärtig genomläsning före distribution. Vi granskar helst på papper, men hanterar vid behov också de vanligaste dokumentformaten.

Ladda upp dokument
Begär offert