irimibanner2

Nytt projekthanteringsprogram!

I dag har vi börjat använda oss av ett nytt, nätbaserat projekthanteringsprogram. I det kan vi skapa projekt, d.v.s. uppdrag vi får, ange deadline, uppskatta hur lång tid det ska ta och tilldela uppdraget till en eller flera i personalen. Vi använder oss även av en fysisk whiteboard på kontoret, men i och med att allt även finns i programmet blir det lätt att skapa sig en överblick och hitta rätt information. Alla kan alltså lätt ta reda på vad alla har att göra och risken för att något viktigt faller i glömska minskar betydligt.

Sinnesfrid!

 

Läs mer
Begär offert