irimibanner2

Nya medarbetare

Under loppet av en vecka har kontoret utökats med ytterligare två medarbetare.

Ylva Sandberg började jobba som översättare hos oss 7 augusti, efter att precis ha avslutat ett halvårs praktik på Europeiska kommissionen i Luxemburg. En vecka efter Ylva, nämligen i dag, började Anna Niva jobba som översättare här på Irimi. Senast kommer hon från Tolk- och översättarinstitutet i Stockholm där hon avlagt en masterexamen i översättningsvetenskap.

Ylva och Anna har både akademisk och praktisk erfarenhet av tyska via studier och längre vistelser i tyskspråkiga länder. Vi är därför mycket glada över att förstärka vår kompetens på det området och hoppas att de ska trivas hos oss!

Läs mer
Begär offert